Send beskeder til din forretning ved:

Giv besked når der er væsentlige udfordringer. Med Statusload informerer du kun relevante områder af din forretning, hvis de rammes af udfordringer.

Er der en ny ændring i din It-infrastruktur? Fortæl det i god tid med Statusload.

Alt er OK igen. Informer forretningen med Statusload.

Når du sender en besked til din forretning, kan du på forhånd definere tid, lokation, kørende services og AD grupper for dine modtagere. Samtidig opsamler du vigtig information om, hvem der har set og eventuelt reageret på din besked.

Kombiner grupper af modtagere

Giv besked på tværs af kategorier: lokationer, kørende applikationer, tid og AD grupper. Herved kan du undgå at involvere hele din organisation ved alle udfordringer, men kun informere rettidigt til berørte brugere.

Hvad består Statusload af?

Statusload består af tre dele: Status Manager, Status Agent og Status Overview. Fra Status Manager styrer du præcist, hvilke beskeder dine enheders Status Agent skal vise. Dine brugere kan via Status Agent tilgå Status Overview for at se nuværende og tidligere beskeder. Det er ren It magi, du får adgang til.

Det er driftsstatus på den rigtige måde

Aflast din service desk og lad din It-organisation løse udfordringer samtidig med, at relevant information tilgår din forretning. Undgå masserundsendte e-mails, som ingen læser eller reagerer på.

Lokation

Din organisation vokser og er efterhånden af en stor størrelse. Desværre opleves udfordringer på en eller flere af dine lokationer, men heldigvis ikke hele din organisation. Du kan nu sende en besked direkte til berørte områder, alt imens den øvrige del ikke modtager beskeden. Dette kan defineres udfra dine eksterne eller interne ip adresser.

Tid

Når du opretter en besked, kan du definere, hvor længe din besked skal være aktiv. Du kan vælge, at den skal være aktiv med det samme eller først starte på et foruddefineret tidspunkt. Når tiden udløber skifter beskeden automatisk status og eventuelle beskeder, der ikke er reageret på, fjernes automatisk fra dine brugeres maskiner. Der kommer med andre ord ikke til at være irrelevante beskeder på dine brugeres maskiner. Du holder dine brugere informeret indenfor det foruddefinerede tidspunkt uden at forstyrre unødigt.

System

Du har sikkert allerede en portefølje af forretningskritiske applikationer. Hvis du oplever udfordringer i din infrastruktur, behøver du kun at informere berørte brugere, når du anvender Statusload. Hvis du eksempelvis oplever udfordringer med dit mailsystem, kan du sende en besked til de brugere, der anvender netop det system. Øvrige brugere modtager ikke informationen og kan trygt arbejde videre.

Et konkret eksempel kunne være, at din organisation oplever udfordringer med mailserveren. Det betyder et øget pres mod din Service desk. Heldigvis kan du oprette en besked til netop de brugere, der i øjeblikket anvender det pågældende mailprogram med relevant information om de forhåndenværende udfordringer. Dermed giver du dine ramte brugere mulighed for effektivt at fortsætte brugen af andre systemer. Du kan også udsende besked om hvilke workarounds, der kunne være tilgængelige.

AD grupper

Når din infrastruktur blandt andet består af et AD, har du et godt værktøj til at kategorisere dine brugere i forskellige grupper. Hvis du eksempelvis har inddelt dine brugere i afdelinger og personalegrupper, vil det være en nem opgave at fortælle en bestemt personalegruppe om ændringer eller nedbrud. Mulighederne er uendelige, og Statusload understøtter dig hele vejen.

Fint nok, kan det kombineres?

Selvfølgelig kan det det. Hvis du gerne vil sende en besked på et bestemt tidpunkt, til en bestemt AD gruppe som anvender en bestemt applikation på en bestemt lokation, er det også en mulighed. Du er ikke begrænset til kun at sende til en enkelt kategori, men kan tilpasse modtagere efter dine behov.