Statusload har mange fede features

I det nedenstående har vi beskrevet de overordnede punkter, som Statusload dækker. Den overordnede herlighedsværdi er dog usædvanligt højere.

Lokationer

Vil du sende status beskeder til din forretning baseret på lokation? Det hjælper Statusload dig med. Når du kender din forretnings eksterne ip adresser (find din her), finder Statusload vej hen til dine enheder. Vil du hellere kategorisere dine lokationer ud fra den interne ip adresse, er det selvfølgelig også en mulighed. Ip adresserne kan laves i et ip range, eksempelvis 10.0.0.0/8 (hvis der er et internt ip range), eller 64.233.168.0/24 (hvis det er et eksternt ip range).

Det betyder, at hvis din forretning har 4 lokationer og brugere, der tilgår dine it services via vpn, kan du nemt sende beskeder til en lokation og undlade de fire øvrige. Det er selvfølgelig helt op til dig.

System

Du har sikkert allerede forretningskritiske applikationer, som er underlagt en SLA eller en OLA. Hvis applikationen giver udfordringer, er kommunikationen til din forretning essentiel.  Du kan give præcis besked om blandt andet omfang, eventuelle workarounds og en mulig tidsramme for, hvornår forretningen igen kan arbejde normalt. Men hvad nu, hvis det ikke er hele din forretning, der arbejder i netop din forretningskritiske applikation? Kunne det ikke være hensigtsmæssigt kun at informere netop de brugere?

Du kunne måske også have en printserver eller en hjemmeside, som dine brugere er afhængige af. Udfordringer herom kan Statusload også informere dine bruge om i tilfælde af nedbrud.

I tilfælde af at du har en applikation, som skal opdateres, ville det ikke være i alles interesse at informere om den forestående begivenhed?

Med Statusload kan du bestemme, hvem der modtager beskeder. Hermed kan du fastholde arbejdsro for de brugere, der ikke anvender en fejlbehæftet applikation, men derimod give rettidig besked til berørte brugere.

Citrix/RDS

Anvender din organisation Citrix eller Microsoft Remote Desktop Services sammen med lokalt installerede programmer, og har du et behov for at give beskeder til din forretning ved uforudsete udfordringer eller opdateringer, har du med Statusload muligheden for at differentiere mellem disse applikationer. Din administrator kan med Status Manager oprette beskeder, som kun modtages af Status Agenter med en bestemt Citrix applikation kørende (hvis den giver udfordringer) og lade de Status Agenter med samme lokalt installerede program gå fri. Du slipper for unødigt at genere uberørte dele af din forretning, men holde relevante dele informeret.

Tid

Via Status Manager opretter du dine beskeder. Hvis ikke du vælger andre indstillinger, vælges en foruddefineret levetid for din besked. Så længe beskeden er aktiv, kan den ses af din forretning via Status Overview. Du har måske i forvejen defineret, at beskeden skal vises på maskiner på en bestemt lokation, hvis de har din forretningskritiske applikation kørende. Dukker der en maskine op, hvor alle dine parametre er opfyldt, modtager maskiner med Status Agent installeret selvfølgelig denne besked. Når tiden udløber forsvinder beskeden fra alle maskiner og kan efterfølgende ses i Status Overview historikken, indtil du sletter den.

AD grupper

Hvis du gerne vil sende beskeder til alle medlemmer af en bestemt AD gruppe, kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Du finder den gruppe, du gerne vil sende til (den må blot ikke være nested) og opretter denne ved hjælp af Status Manager.

Windows 7/10

Din forretning melder fejl ind på en forretningskritisk applikation. Ved nærmere eftersyn er det kun brugere, der anvender Windows 10 sammen med applikationen, som oplever udfordringer. Alle andre oplever ingenting. Du kan sammen med Statusload sende en besked direkte til de berørte brugere af Windows 10 og fejlmeldte applikation og lade den resterende del arbejde trygt videre.

Status Overview

Når dine brugere får en besked direkte på deres skærme, vil de, ved at klikke på beskeden, kunne læse yderligere om den just udsendte opdatering. På Status Overview kan de se nærmere om, hvem der har afsendt beskeden, en slutdato og eventuel tekst, der ikke var plads til i pop up layoutet. Som administrator kan du på jeres administrationsside se, hvor mange besøgende Status Overview har haft indenfor de seneste 5, 10, 15 eller 30 minutter. Siden kan desuden nemt hentes frem via den installerede agent på maskinerne eller via genvejstasten ctrl+t. Hvis der pludselig er en masse, der kigger herind, kan det være tegn på, at noget du endnu ikke har opdaget rumler ude i forretningen. Men så er du advaret.

Dine brugere kan også nemt finde navnet på deres maskiner, da denne også vises på Status Overview. Så hvis dine brugere har behov for remote support, er det en nem måde at finde navnet på maskinen. Navnet på maskinen kan også aktiveres som mouse over effekt på Status Agent.

Afdelinger

Hvis du gerne vil kategorisere dine maskiner i afdelinger, er det også en mulighed med Statusload. Du kan nemt udvælge dine maskiner via Status Manager og lave grupper, der tilpasser dit behov.

Status Agent/Service

På din forretnings maskiner installeres Status Agent sammen med Status Service. Herefter behøver du ikke længere at frygte, at din forretning forstyrres unødigt af mails, der sendes på kryds og tværs med gamle informationer om driftsforstyrrelser. Du kommer tættere på dine brugere og sender direkte til udfordringerne. Dine brugere får informationerne, når de har behov for dem. Du kan give nem besked ved genskabelse af normal service; både bredt men også kun til de brugere, der tidligere oplevede udfordringer.

Som en ekstra feature, kan dine brugere, ved at holde musen over Status Agent, se ekstra information om maskinen. De kan bruge det som en nem måde at finde navnet eller ip adressen på maskinen, eller du kan skrive nummeret til din Service desk.

Status Manager

Som kunde har administrator adgang til at oprette, slette, ændre beskeder og vedligeholde din opsætning af Statusload via Status Manager. Hvis du har flere administratorkonti, er det desuden muligt at se, hvem der lige nu ændrer i en besked samt at definere, hvilke adgange, der ændrer i bestemte indstillinger. Er din organisation stor, kan det være hensigtsmæssigt, at kun en del administratorer kan ændre indstillinger om lokationer, systemer, AD grupper med videre. Alt dette kan du selv vedligeholde og ændre i efter behov.

Ikonmenu

Ved højr klik på agenten er der som standard to muligheder: du kan sætte beskederne på pause eller tilgå Overview. Du kan efter behov selv indsætte nye punkter. Det kunne eksempelvis være spørgeskemaer til dine brugere, ny hjemmeside eller anden vigtig information, som dine brugere efterspørger. Du bestemmer selv.

VIP Adgang

Den installerede agent er et fremragende værktøj til at holde forretningen orienteret ved driftsforstyrrelser og lignende. Men hvilke muligheder har du, hvis en af dine brugere ikke har installeret agenten på sin maskine? Med Statusload VIP Adgang kan du tillade, at dine brugere tilgår Status Overview. Du kan åbne for adgangen ad hoc, hvor dine brugere i forretningen blot oplyser den otte cifrede kode, som er på siden. Du vælger, hvor længe adgangen skal være aktiv og kan vælge mellem 1, 2, 4 eller 8 timer, før siden igen lukkes for din VIP.

Siden vil selv opdatere, således din bruger ikke skal gøre andet end læse dine beskeder.

Standarder er gode, men passer ikke altid alles behov. Ønsker du selv at designe dine pop ups, kan dette også klares med Statusload. Du bestemmer, hvilken størrelse og farve de skal have. Skal teksten være blå på hvid baggrund eller skal der være et nummer til din service desk? Du kan indsætte et billede af din kat, et logo eller helt lade være. Du styrer det helt selv.

Historik

Det er en god idé at se bagud. Historik over sendte beskeder er også en del af Statusload. Du kan se hvem der opretter og ændrer beskeder, søge efter hvilke systemer, der har genereret flest beskeder til forretningen og meget mere.

Det giver dig en unik indsigt i din forretning, og giver dig mulighed for nemmere at fastslå påvirkningen af driftsforstyrelser for forretningen. Dine sædvanlige opsamlingsmuligheder af data (telefonstatestik, tickets i ITSM systemer med videre) afslører kun hvilke brugere, der har henvendt sig til din driftsorganisation. Med Statusload finder du data, som kan være med til at identificere de udfordringer, som forretningen ikke melder ind.

Passwordregler

Hvilke tegn skal dine administratorers password indeholde? Skal der være store og små bogstaver? Hvor mange karakterer skal det indeholde? Må man genbruge tidligere passwords?

Du har muligheden for selv at bestemme, hvordan dine administratorer skal kreere deres password. Vi har endnu ikke gjort det muligt, at password skal indeholde de sidste fire tal i pi.