Firma oplysninger

Statusload IVS
Hedeskrænten 70
8800 Viborg

CVR-nummer: 40395377
Bankkonto: Reg.nr: 3409 Konto nr.: 12822111
IBAN: DK4430000012822111
SWIFT: DABADKKK

 

awesome@statusload.com
Telefon +45 33 222 111

Handelsbetingelser for Statusload

Statusload IVS
Hedeskrænten 70
8800 Viborg
TLF: 33 222 111
CVR: 40395377

Generelt

Statusload stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på en, efter indgåelse af aftale, nærmere defineret hjemmeside. Vilkårene er gældende mellem den enkelte kunde og Statusload.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Statusload og én fysisk person (herefter “Kunden”) vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Kunden og Statusload.

For at få adgang til Tjenesten, skal Kunden læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Kunden adgang til Statusload’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Kunden skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på https://statusload.com/blivkunde/. Efter betalingen er bekræftet, opretter Statusload Kundens administationsside, hvorfra Kundens løsning håndteres af Kunden. Individuelle indkøringsforløb til Kundens It-infrastruktur kan aftales.

Registrering og brugeradgang

Kunden er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Kunden kun give oplysninger vedrørende egne oplysninger. Sålænge en aftale eksisterer mellem Statusload og Kunden, er det Kundens ansvar at ajourføre kontaktoplysninger, såfremt disse ændrer sig efter registreringstidspunkt. Ændringer sendes til awesome@statusload.com.

Loginoplysninger er personlige og må ikke deles. Det er Kundens ansvar at de personer Kunden giver adgang til Serviceloads tjenester overholder disse regler. Kunden skal sikre, at der ikke kan opnås uberettiget adgang. Kunden er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Kunden får mistanke om ulovlig brug af Login Oplysninger, skal Kunden omgående underrette Statusload samt ændre password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned, med mindre andet aftales.

Kunden skal udføre betalingen for abonnementet via de af Statusload tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Kunden forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Såfremt betalingen udebliver kontaktes Kunden, med informationen om dette. Heri orienteres desuden om abonnementets nedlukning, som effektueres 7 (syv) dage efter orientering. Såfremt betaling tilgår Statusload i den mellemliggende periode, fortsætter abonnement som tidligere. Ved nedlukning af Kundens konto, slettes loginoplysninger, servere, DNS-entries og andet, der direkte vedrører Kundens abonnementsløsning.

Tilpasninger og ændringer

Statusload forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Kunden senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Kunden berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Kunden ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af abonnementet kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned før næste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Statusload via awesome@statusload.com. Statusload kan desuden opsige Kundens abonnement, såfremt produktet bruges på en skadelig eller ulovlig måde. Kunden orienteres herom inden. Ved manglende respons fra Kunden deaktiveres abonnementet automatisk uden mulighed for refusion eller anden tilbagebetaling af abonnementets pris.

Tidligst 14 dage efter aftaleophør og senest 30 dage efter aftaleophør slettes kundens konfiguration og administratorkonti fra Statusloads infrastruktur. Herefer fastholdes kun oplysninger om Kunden, der er nødvendige for at håndtere lovmæssige og aftalemæssige forhold

Betaling

Statusload modtager betalinger via bankoverførsel.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Euro (EUR)
Betaling foregår forud. Ønsker Kunden at afregne i anden valuta, sker dette til en af Statusload angivet kurs. Kursen bestemmes ud fra Danske Banks dagskurs på betalingstidspunktet tillagt et gebyr. Statusload er berettiget til at afvise betaling i anden valuta end Euro (EUR).

Fortrydelsesret

Kunden kan kun opsige abonnementet i periodens første 30 (tredive) dage. Herefter modtager Kunden den overskydende betaling for perioden fratrukket eventuelle rabatter som det gældende abonnementet indeholder. Såfremt betalingen sker til konti udenfor EU, fratrækkes Statusloads omkostninger for bankoverførslen. Beløbsmodtagers personoplysninger registreres ud fra gældende krav i dansk lovgivning.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Statusload, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Firmanavn
CVR-nummer
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af personoplysninger med det formål, at kunne levere abonnementet.

Personoplysningerne registreres hos Statusload og opbevares i op til fem år, eller efter de krav som dansk lovgivning stiller til registrering.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige i Statusload IVS er: Claus Harlev Jensen

Personoplysninger opbevares og transmitteres krypteret.

Som registreret hos Statusload IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig og henvendelse i forbindelse hermed rettes til awesome@statusload.com.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden erklærer sig indforstået med, at Statusload ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tab, skader eller udgifter påført kunden, Statusload eller tredjemand, som er opstået i forbindelse med brugen af tjenester stillet til rådighed af Statusload. Dette gælder alle forhold i forbindelse med Kundens abonnement, hvilket inkluderer (men ikke begrænset til) tab af arbejdstid, ressourcer eller andre følgevirkninger. Alle Statusloads tjenester beskyttes efter “best practice” og kan ændres uden Kundens vidende. Desuden tages forbehold for force majure.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på vore domæner og subdomæner tilhørende Statusload, hvilket betyder, at et  eller flere statistiksystemer opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes blandt andet med det formål, at optimere Statusload’s tjenester samt modstå uvedkommendes adgang.